Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 337–338 | Cite as

Vooral kinderen op de huisartsenpost

Een verkenning van de mogelijkheden van een registratienetwerk van huisartsenposten
  • Robert Verheij
  • Henk van den Hoogen
LINH-cijfers

Samenvatting

Terwijl het in de reguliere huisartsenpraktijk veelal draait om de zorg aan ouderen, zijn het op de huisartsenpost vooral kinderen die de aandacht vragen. Dit is een van de uitkomsten van een pilotonderzoek voor een op te zetten Landelijk Informatienetwerk van Huisartsenposten (LINHAP).

huisartsenposten kinderen LINH medische consumptie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Robert Verheij
    • 1
  • Henk van den Hoogen
  1. 1.

Personalised recommendations