Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 232–232 | Cite as

Epidemiologie

Bouter LM, Van Dongen MCJM, Zielhuis GA. Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie. Vijfde, herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005. 326 pagina’s, € 54,50. ISBN 90-313-4262-9.
Boeken
  • 149 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations