Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 226–227 | Cite as

Screening en feedback bij depressie

Gilbody S, House AO, Sheldon TA. Screening and case finding instruments for depression. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. DOI: 10.1002/14651858. CD 002792.pub2.
Cochrane-reviews
  • 15 Downloads

Achtergrond Een van de strategieën om de kwaliteit van zorg voor depressieve patiënten te verbeteren, is om spreekuurbezoekers te screenen en de uitkomst daarvan aan de behandelend arts terug te koppelen. Het gebruik van screeningsvragenlijsten wordt met name in de Verenigde Staten sterk ondersteund vanuit de richtlijnen voor depressie. Het is onduidelijk hoe effectief screening plus terugkoppeling is.

Doel Vaststellen van de klinische en economische effectiviteit van screening op depressie met vragenlijsten in combinatie met feedback bij patiënten in huisartsenpraktijken en algemene ziekenhuizen.

ZoekstrategieMen zocht naar alle RCT’s waarin de interventie screening plus terugkoppeling aan de behandelend arts werd vergeleken met gewone zorg. Het ging ofwel om vragenlijsten die de patiënt zelf invulde ofwel om vragenlijsten die de patiënt samen met een interviewer invulde. Onderzoek waarbij behalve screening en terugkoppeling ook nog andere maatregelen werden genomen ter verbetering...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations