Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 224–225 | Cite as

Laxantia bij aambeien

Alonso-Coello P, Guyatt G, Heels-Ansdell D, Johanson JF, Lopez-Yarto M, Mills E, Zhou Q. Laxatives for the treatment of hemorrhoids. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. CD004649. DOI: 10.1002/14651858.
Cochrane-reviews
  • 17 Downloads

Achtergrond Onze behandeladviezen voor patiënten met klachten van aambeien zijn eenvoudig. Behalve de lokale toediening van zalven, crèmes en zetpillen adviseren we vooral om te bewegen, genoeg te drinken en om voldoende vezels te gebruiken. Over de effectiviteit van deze interventies is echter weinig bekend, en dat geldt dus ook voor de effectiviteit van laxantia bij aambeien.

Doel Beoordelen of het gebruik van laxantia bij aambeien effectief is.

Strategie Volgens de geijkte Cochrane-procedure zochten de auteurs naar gepubliceerde en ongepubliceerde RCT’s (inclusief quasi-RCT's en cross-overtrials), die het gebruik van laxantia vergelijken met placebo of geen behandeling.

Uitkomstmaten De gekozen uitkomstmaten waren: verbetering van klachten, recidiefklachten van aambeien, noodzaak tot chirurgie, verandering in de mate van uitstulping, en bijwerkingen.

ResultatenDe auteurs lazen na screening van de samenvattingen van 206 artikelen slechts 18 artikelen integraal. Uiteindelijk...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations