Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 207–211 | Cite as

Diabeteszorg in ziekenhuizen: lessen voor de huisarts

 • Rob DijkstraEmail author
Beschouwing
 • 57 Downloads

samenvatting

Dijkstra R. Diabeteszorg in ziekenhuizen: lessen voor de huisarts. Huisarts Wet 2006;49(3):157-60.

Een klein deel van de diabetespatiënten wordt in de tweede lijn behandeld. Vergelijkbaar met de situatie in de eerste lijn varieert de organisatie van de diabeteszorg, zoals het aantal werkzame diabetesverpleegkundigen, sterk tussen de verschillende ziekenhuizen. In tegenstelling tot de eerste lijn vond jaarlijks onderzoek van het Hba1c en bloeddruk bij vrijwel iedereen plaats, terwijl onderzoek van de voeten en educatie net als in de eerste lijn veel minder frequent plaatsvonden. Patiënten die ook door een diabetesverpleegkundige werden gezien, kregen vaker een behandeling volgens de richtlijnen. Invoering van diabetesrichtlijnen in ziekenhuizen gaf een lichte daling van het gemiddelde HbA1c in vergelijking met een controlegroep; invoering van de diabetespas gaf echter een sterkere daling. Voor de eerste lijn betekent dit dat de diabetespas een waardevol implementatie-instrument zou kunnen zijn.

beschouwing diabetes mellitus kwaliteit van zorg ziekenhuis 

Abstract

Dijkstra R. Diabetic care in the hospital: lessons for the general practitioner. Huisarts Wet 2006;49(3):157-60.

A minority of diabetics are treated in secondary healthcare. As in primary healthcare, there is wide variation in the organisation of secondary diabetic care, e.g. in the number of diabetes specialist nurses. In contrast to primary care, testing of HbA1c levels and blood pressure were performed in almost all patients; however examination of the feet and educational activities were performed less frequently, just as in primary care. Patients who were also seen by a diabetes specialist nurse were more often treated according to diabetes guidelines. Introduction of diabetes guidelines in hospitals led to small improvements in HbA1c levels compared to a control group, but introduction of diabetes passports led to even lower HbA1c levels. For primary care this implies that the diabetes passport might be a valuable implementation tool.

Literatuur

 1. Van Oers J. Gezondheid Op Koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. RIVM-rapport 270551001. Bilthoven: RIVM, 2002.Google Scholar
 2. Burgers J, Bailey J, Klazinga N, Van der Bij A, Grol R, Feder G. Inside guidelines: comparative analysis of recommendations and evidence in diabetes guidelines from 13 countries. Diabetes Care 2002;25:1933-9.CrossRefGoogle Scholar
 3. Nederlandse Diabetes Federatie, Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing. Diabetische retinopathie, diabetische voet, hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus. Heerenveen: Banda, 1998.Google Scholar
 4. Dijkstra R. Implementing diabetes guidelines at outpatient clinics, patiënt centred and professional directed approaches. Wageningen: Ponsen & Looijen, 2004.Google Scholar
 5. Dijkstra R, Braspenning J, Uiters E, Van Ballegooie E, Grol R. Perceived barriers to the implementation of diabetes guidelines in hospitals in The Netherlands. Neth J Med 2000;56:80-5.CrossRefGoogle Scholar
 6. Lamkadden M, De Bakker D, Nijland A, De Haan J. De invloed van praktijkondersteuning op de werklast van de huisartsen. Utrecht: NIVEL, 2004.Google Scholar
 7. Braspenning J, Schellevis F, Grol R. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Kwaliteit huisartsenzorg nader bekeken. Utrecht: NIVEL, 2004.Google Scholar
 8. Laurant M, Hermens R, Braspenning J, Sibbald B, Grol R. Impact of nurse practitioners on workload of general practitioners: randomised controlled trial. BMJ 2004;328:927.CrossRefGoogle Scholar
 9. Vermeire E, Wens J, Van Royen P, Biot Y, Hearnshaw H, Lindenmeyer H. Interventions for improving adherence to treatment recommendations in people with type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2005, Issue 2: CD003638. DOI: 10.1002/14651858.Google Scholar
 10. Smit-Westerink H, Ten Have P, Borger van der Burg B. Met benchmarks de diabeteszorg verbeteren. Med Contact 1999;54:308-10.Google Scholar
 11. De Grauw W. The impact of type 2 diabetes mellitus in general practice: long-term course of illness and outcome of care in an academic family medicine setting [Proefschrift]. Wageningen: Ponssen & Looijen, 2001.Google Scholar
 12. Rutten G, Maaijen J, Valkenburg A, Blankestijn J, Valk H. The Utrecht Diabetes Project: telemedicine support improves GP care in type 2 diabetes. Diabet Med 2001;18:459-63.CrossRefGoogle Scholar
 13. Ubink-Veltmaat L, Bilo H, Groenier K, Rischen R, Meyboom-de Jong B. Shared care with task delegation to nurses for type 2 diabetes: prospective observational study. Neth J of Med 2005;63:103-10.Google Scholar
 14. Konings G, Wijkel D, Rutten G. Lukt het werken volgens de NHG standaard Diabetes Mellitus type II? Huisarts Wet 1995;38:10-4.Google Scholar
 15. Struijs J, Westert G, Baan C. Effect evaluatie van transmurale diabeteszorg, 2004. https://doi.org/www.rivm/bibliotheek/rapporten/260402001.pdf.
 16. Van der Horst-Schrivers A, Ubink-Veltmaat L, Van der Horst I, Bilo H, Lambert J. Matige bloeddrukregulatie bij patiënten met diabetes mellitus type 2 in de eerste en tweede lijn. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:570-4.PubMedGoogle Scholar
 17. Goudswaard A, Stolk R, De Valk H, Rutten G. Improving glycaemic controle in patients with type 2 diabetes mellitus without insulin therapy. Diabet Med 2003;20(7):540-4.CrossRefGoogle Scholar
 18. Dijkstra RF, Braspenning JCC, Huijsmans Z, Peters S, Van Ballegooie E, Ten Have P, Casparie AF, Grol RPTM. Patients and nurses determine variation in adherence to guidelines at Dutch hospitals more than internists or settings. Diabet Med 2004;21:686-91.CrossRefGoogle Scholar
 19. Renders C, Valk G, Griffin S, Wagner E, Van Eijk J, Assendelft W. Interventions to improve the management of diabetes in primary care, outpatient, and community settings: a systematic review. Diabetes Care 2001;24:1821-33.CrossRefGoogle Scholar
 20. Dijkstra R, Braspenning J, Grol R. Empowering patients: How to implement a diabetes passport in hospital care. Pat Educ Couns 2002;47:173-7.CrossRefGoogle Scholar
 21. Dijkstra, R, Niessen L, Braspenning J, Adang E, Grol R. Patient-centred and professional-directed implementation strategies for diabetes guidelines: a cluster-randomized trial-based cost-effectiveness analysis. Diabet Med 2006;23:164-70.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations