Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 4, pp 806–806 | Cite as

Bezweringsritueel

In de praktijk
  • 18 Downloads

Samenvatting

Je ziet het veel in televisieseries: met de hand op de Bijbel belooft iemand deftig ‘to speak the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help me God’. Deze waarheidsgelofte draagt altijd een beetje suspense in zich. Want de good guys doen het zeker en de bad guys slechts zelden. Maar er zijn ook nog tussengevallen, die bijvoorbeeld in een loyaliteitsconflict verkeren. In zijn plechtstatigheid heeft zo'n scène, in mijn ogen, steevast ook iets kolderieks. Alleen al omdat het spreken van de waarheid blijkbaar zo eenvoudig nog niet is (want waarom zou anders ‘hulp van boven’ nodig zijn…?).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations