Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 5, pp 702–704 | Cite as

Bursitis olecrani en bursitis prepatellaris

 • A Knuistingh Neven
 • JAH Eekhof
Kleine kwalen

Samenvatting

De bursitis olecrani en de bursitis prepatellaris zijn subcutane ontstekingen van slijmbeurzen die gelokaliseerd zijn tussen de huid en het olecranon, respectievelijk de patella. We onderscheiden infectieuze en niet-infectieuze vormen. De huisartsgeneeskundige registratiesystemen coderen deze bursitiden niet apart, ze vallen onder de ICPC-code L99 ‘Andere ziekten van het bewegingsapparaat’ zodat het niet mogelijk is om incidentie- of prevalentiecijfers te geven.

antibiotica bewegingsapparaat injectietherapie kleine kwalen NSAID 

Literatuur

 1. Cardone DA, Tallia AE. Diagnostic and therapeutic injection of the elbow region. Am Fam Physician 2002;66:2097-100.PubMedGoogle Scholar
 2. Ho G, Tice AD, Kaplan SR. Septic bursitis in the prepatellar and olecranon bursae: an analysis of 25 cases. Ann Intern Med 1978;89:21-7.PubMedGoogle Scholar
 3. Watrous BG, Ho G. Elbow pain. Prim Care 1988;15:725-35.PubMedGoogle Scholar
 4. Cea-Pereiro JC, Garcia-Meijide J, Mera-Varela A, Gomez-Reino JJ. A comparison between septic bursitis caused by Staphylococcus aureus and those caused by other organisms. Clin Rheumatol 2001;20:10-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Salzman KL, Lillegard WA, Butcher JD. Upper extremity bursitis. Am Fam Physician 1997;56:1797-806.PubMedGoogle Scholar
 6. Wilson-MacDonald J. Management and outcome of infective prepatellar bursitis. Postgraduate Med J 1987;63:851-3.CrossRefGoogle Scholar
 7. Söderquist B, Hedstrom SA. Predisposing factors, bacteriology antibiotic therapy in 35 cases of septic bursitis. Scand J Infect Dis 1986;18:305-11.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Ho G, Tice AD. Comparison of nonseptic and septic bursitis. Further observations on the treatment of septic bursitis. Arch Intern Med 1979;139:1269-73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Pien FD, Ching D, Kim E. Septic bursitis: experience in a community practice. Orthopedics 1991;14:981-4.PubMedGoogle Scholar
 10. Raddatz DA, Hoffman GS, Franck WA. Septic bursitis: presentation, treatment and prognosis. J Rheumatol 1987;14:1160-3.PubMedGoogle Scholar
 11. Floemer F, Morrison WB, Bongartz G, Ledermann HP. MRI characteristics of olecranon bursitis. Am J Roentgenol 2004;183:29-34.Google Scholar
 12. Commissie Farmaceutische Hulp. Farmacotherapeutisch Kompas. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2005.Google Scholar
 13. Smith DL, McAfee JH, Lucas LM, Kumar KL, Romney DM. Treatment of nonseptic olecranon bursitis. Arch Intern Med 1989;149:2527-30.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Weinstein PS, Canoso JJ, Wohlgethan JR. Long-term follow-up of corticosteroid injection for traumatic olecranon bursitis. Ann Rheum Dis 1984;43:44-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • A Knuistingh Neven
  • 1
 • JAH Eekhof
 1. 1.

Personalised recommendations