Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 5, pp 702–704

Bursitis olecrani en bursitis prepatellaris

  • A Knuistingh Neven
  • JAH Eekhof
Kleine kwalen

DOI: 10.1007/BF03084420

Cite this article as:
Neven, A.K. & Eekhof, J. HUWE (2005) 48: 702. doi:10.1007/BF03084420
  • 35 Downloads

Samenvatting

De bursitis olecrani en de bursitis prepatellaris zijn subcutane ontstekingen van slijmbeurzen die gelokaliseerd zijn tussen de huid en het olecranon, respectievelijk de patella. We onderscheiden infectieuze en niet-infectieuze vormen. De huisartsgeneeskundige registratiesystemen coderen deze bursitiden niet apart, ze vallen onder de ICPC-code L99 ‘Andere ziekten van het bewegingsapparaat’ zodat het niet mogelijk is om incidentie- of prevalentiecijfers te geven.

antibiotica bewegingsapparaat injectietherapie kleine kwalen NSAID 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A Knuistingh Neven
    • 1
  • JAH Eekhof
  1. 1.

Personalised recommendations