Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 9, pp 404–404 | Cite as

Waarom sterven er vrouwen in het kraambed?

Beyond the numbers: reviewing maternal deaths and complications to make pregnancy safer. Genève: World Health Organization, 2004. 142 pagina’s, $ 22,50. ISBN 92-4-159183-8.
Boeken
  • 10 Downloads

Samenvatting

Elk jaar sterven wereldwijd ongeveer een half miljoen vrouwen aan zwangerschapsgerelateerde complicaties. In ontwikkelingslanden kan de moedersterfte oplopen tot 1 per 16 zwangeren.

boekbespreking kraambed sterfte vrouwen zwangerschap 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations