Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 2, pp 959–960 | Cite as

Toch geen individuele nascholing?Gooi de PIN in de groep!

In de praktijk
  • 4 Downloads

Hoe kwam je op het idee om PIN’s door te nemen in de toetsgroep?

‘Ik ben sowieso enthousiast over de PIN’s. Ze zijn leuk, hebben goede onderwerpen en het is fijn dat je zelf kunt plannen wanneer je iets doet aan nascholing. Doordat er steeds korte stukjes casuïstiek zijn opgenomen, zijn de onderwerpen heel herkenbaar en daardoor werkt de methode ook goed.

Onze toetsgroep komt gemiddeld zo’n negen keer per jaar bijeen. In de loop der tijd is de onderlinge openheid aanmerkelijk groter geworden, en dat is bij een onderwerp als vluchtelingenzorg heel belangrijk. Nu zegt iedereen bij elke casus gemakkelijk of hij of zij wel of niet op een bepaalde manier wil werken of wat moeilijk wordt gevonden.’

Hebben jullie veel met vluchtelingen te maken?

‘Nee, integendeel. Ik zit zelf bijvoorbeeld in een “tweeverdienerswijk” dus ik zie niet zo vaak vluchtelingen, en dat geldt ook voor mijn collega’s. Juist daarom is het wel een interessant onderwerp, denk ik. Als je elke dag te maken krijgt met...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Personalised recommendations