Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 2, pp 930–933 | Cite as

Oppervlakkige brandwonden

 • IA Arnold
 • JAH EekhofEmail author
 • A Knuistingh Neven
Kleine kwalen

Samenvatting

Oppervlakkige brandwonden (partial thickness burns) zijn eerstegraads- dan wel ondiepe tweedegraadsverbrandingen van de huid.

De huisarts ziet ongeveer 2 tot 4 patiënten per duizend patiënten per jaar met brandwonden; het gaat dan vaak om jonge kinderen en 75-plussers.1, 2 Van alle brandwonden wordt ongeveer 80% door de huisarts behandeld.

brandwond huid (aandoening) kleine kwalen 

Literatuur

 1. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk [Boek met cd-rom]. Bussum: Coutinho, 1998.Google Scholar
 2. Ong RSG, De Waal MWM. RHUH-LEO basisrapport IX: databestand 2000/2001. Leiden: LUMC Afdeling Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, 2002.Google Scholar
 3. https://doi.org/www.brandwonden.nl/ Website van de Nederlandse Brandwonden Stichting.
 4. Werner MU, Lassen B, Pedersen JL, Kehlet H. Local cooling does not prevent hyperalgesia following burn injury in humans. Pain 2002;98:297-303.CrossRefGoogle Scholar
 5. Moore OA, Smith LA, Campbell F, Seer K, McQuay HJ, Moore RA. Systematic review of the use of honey as a wound dressing. BMC Complementary and Alternative Medicine 2001;1:1-13.CrossRefGoogle Scholar
 6. Heinrich JJ, Brand DA, Cuono CB. The role of topical treatment as a determinant of infection in outpatient burns. J Burn Care Rehabil 1988;9:253-7.CrossRefGoogle Scholar
 7. Han KH, Maitra AK. Management of partial skin thickness burn wounds with Inadine dressings. Burns 1989;15:399-402.CrossRefGoogle Scholar
 8. Gerding RL, Emerman CL, Effron D, Lukens T, Imbembo AL, Fratianne RB. Outpatient management of partial-thickness burns: Biobrane versus 1% silver sulfadiazine. Ann Emerg Med 1990;19:121-4.CrossRefGoogle Scholar
 9. Lal S, Barrow RE, Wolf SE, Chinkes DL, Hart DW, Heggers JP, et al. Biobrane improves wound healing in burned children without increased risk of infection. Shock 1999;14:314-8.CrossRefGoogle Scholar
 10. Hansbrough JF, Achauer B, Dawson J, Himel H, Luterman A, Slater H, et al. Wound healing in partial-thickness burn wounds treated with collagenase ointment versus silver sulfadiazine cream. J Burn Care Rehabil 1995;16:241-7.CrossRefGoogle Scholar
 11. Sinha R, Agarwal RK, Agarwal M. Povidone iodine plus neosporin in superficial burns, a continuing study. Burns 1997;23:626-8.CrossRefGoogle Scholar
 12. Commissie Farmaceutische hulp. Farmacotherapeutisch kompas. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations