Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 2, pp 892–893 | Cite as

Antibiotica voor kinderen: verschillen tussen 1987 en 2001

  • Hanneke Otters
  • Lea Jabaaij
LINH-cijfers

Samenvatting

Vergeleken met andere Europese landen zijn Nederlandse huisartsen terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Maar er zijn ontwikkelingen die tot nadenken stemmen. Zo kiezen huisartsen vaker voor een macrolide, een middel dat zelden is geïndiceerd in de eerste lijn.

antibiotica geneesmiddelengebruik kinderen LINH luchtweginfecties (bovenste) 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Hanneke Otters
    • 1
  • Lea Jabaaij
  1. 1.

Personalised recommendations