Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 873–874 | Cite as

Kalebaskalk en zwangerschap:Geen ongevaarlijke combinatie

In de praktijk
  • 5 Downloads

Een hapje tussendoor

Kalebaskalk is een kalksoort die van nature voorkomt, maar ook gemaakt wordt door het mengen, kneden en bakken van onder andere modder, klei en as. Deze kleiproducten kennen diverse verschijningsvormen met talrijke benamingen: kalebasklei, calabash chalk, la craie, argile, nzu, calabar steen, ebumba en pimba.

Literatuur

  1. Schuttelaar & Partners. Kalebaskalk in Nederland. Rapportage in opdracht van het ministerie van VWS, 2003.Google Scholar
  2. Baars AJ, Theelen RMC, Janssen PJCM, Hesse JM, Van Apeldoorn ME, Meijerink MCM, Verdam L, Zeilmaker MJ. Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels. Bilthoven: RIVM, 2001, rapport nr. 711701025.Google Scholar
  3. Toxicological profile for lead (Update). Atlanta (GA), USA: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, US Public Health Service, 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Personalised recommendations