Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 859–860 | Cite as

Antidepressiva bij dysthymie

  • MS. Lima
  • J. Moncrief
Cochrane-reviews
  • 102 Downloads

Samenvatting

Achtergrond Een deel van de patiënten met stemmingstoornissen heeft een depressieve stoornis. Een waarschijnlijk groter deel heeft minder symptomen, maar wel vaak min of meer continu gedurende jaren. In de DSM-classificatie wordt dat een dysthyme stoornis genoemd als de klachten meer dan 2 jaar duren. In eerstelijns literatuur wordt dit ook wel ‘minor depressie’ genoemd: minder symptomen maar wel langdurig. Patiënten met een dysthymie functioneren sociaal slechter en hebben een hoog zorggebruik. De lifetime prevalentie blijkt tussen de 3-6% te liggen. Driekwart van de patiënten met een dysthymie heeft ook een andere psychiatrische stoornis.

antidepressiva Cochrane-review depressie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • MS. Lima
    • 1
  • J. Moncrief
  1. 1.

Personalised recommendations