Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 855–856 | Cite as

Niet-chirurgischebehandeling van fissura ani

  • R. Nelson
Cochrane-reviews
  • 8 Downloads

Samenvatting

Achtergrond Bij fissura ani vinden we als typisch verschijnsel een verhoogde spanning van de interne anale sfincter. Traditioneel behandelt de chirurg de fissuur door de sfincter te klieven. Omdat hierbij postoperatieve incontinentie als vervelende bijwerking kan optreden, komt er steeds meer aandacht voor de niet-chi-rurgische behandeling van fissura ani.

anus Cochrane-review 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • R. Nelson
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations