Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 813–814 | Cite as

Moet testgebruik wel verbeterd worden?

  • Joost ZaatEmail author
Commentaar
  • 25 Downloads

Samenvatting

Dokters weten te weinig van het nut van diagnostische tests; te veel gebruik van diagnostische tests is duur en volgens de geldende mantra kunnen patiënten daardoor schade lijden. Dat zijn de theoretische uitgangspunten van allerlei interventieonderzoeken zoals ook van het methodologisch fraaie onderzoek naar diagnostisch toetsoverleg door Verstappen et al. in deze H&W (pagina 127). Toen ik 16 jaar geleden mijn eigen onderzoek over het aanvragen van tests bedacht, had ik de stellige overtuiging dat we veel te veel tests aanvroegen en dat dat niet goed was.1 Zoals veel onderzoekers wilde ik gedrag veranderen vanuit het morele besef dat alleen rationeel aanvragen door de beugel kan.

commentaar diagnostiek huisartsengedrag kwaliteit van zorg laboratorium (diagnostiek) toetsing 

Literatuur

  1. Zaat JOM, Van Eijk JThM, Bonte HA. Mag het ook een testje minder? De invloed van een beperking van het aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek. Huisarts Wet 1991;34:72-7.Google Scholar
  2. Sox HC, Margullies I, Sox CH. Psychologically mediated effects of diagnostic tests. Ann Intern Med 1981;95:680-5.CrossRefGoogle Scholar
  3. Van Berkestijn LGM. Overdaad schaadt, …maar niet altijd. Effecten van overbodig diagnostisch onderzoek nader bekeken. Huisarts Wet 1998;41:336-8.Google Scholar
  4. Hopstaken RM, Muris JWM, Knottnerus JA, Kester ADM, Rinkens PELM, Dinant GJ. De waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek, BSE en CRP voor de diagnose pneumonie bij acute lage-luchtwegin-fecties. Huisarts Wet 2004;47:9-15.CrossRefGoogle Scholar
  5. Van der Weijden T, Van Bokhoven MA, Dinant GJ, Van Hasselt M, Grol RPTM. Understanding laboratory testing in diagnostic uncertainty: a qualitative study in general practice. Br J Gen Prac 2002;52:974-80.Google Scholar
  6. Bohnen A. Strategies to improve test ordering in primary care. [Letter] JAMA 2003;290:2253.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations