Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 803–803 | Cite as

De reactie op nitroglycerine voorspelt coronairlijden niet

Journaal
  • 11 Downloads

Literatuur

  1. Henrikson CA, et al. Chest pain relief by nitroglycerin does not predict active coronary artery disease. Ann Int Med 2003;139:979-86.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Personalised recommendations