Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 8, pp 409–409 | Cite as

Jicht door de eeuwen heen

Journaal

Samenvatting

Ten tijde van het Romeinse Rijk stelde Seneca al vast dat vrouwen de mannen achternagingen in (liederlijk) gedrag en eetgewoonten met als gevolg dat ze vaker jicht kregen, aldus Richard Johnson in het New England Journal of Medicine.1 Jicht blijkt net als andere, met name cardiovasculaire aandoeningen een mondiale verspreiding te krijgen met de introductie van het westerse dieet. Hij schreef een commentaar bij een groot prospectief cohortonderzoek bij ruim 47.000 mannen naar de relatie tussen dieetfactoren en jicht.2 De onderzoekers wilden weten welke purinebevattende voeding nu het meest bijdraagt aan een verhoogd risico op jicht. Ook wilden ze weten of de inname van zuivelproducten echt een beschermende werking heeft zoals al in de zeventiende eeuw werd aangenomen.

jicht journaalbericht voeding 

Literatuur

  1. Johnson RJ, et al. Uric acid and diet- insights into the epidemic of cardiovascular disease. N Eng J Med 2004;350:1071-3.CrossRefGoogle Scholar
  2. Choi HK, et al. Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men. N Eng J Med 2004;350:1093-103.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations