Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 10, pp 260–260

Over dikke dijen en bolle buiken

Journaal
  • 14 Downloads
adipositas hart- en vaatziekten journaalbericht 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations