Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 13, pp 72–72 | Cite as

Een perfide geneesmiddelensysteem

Angell M. The truth about the drug companies. New York: Random House, 2004. 305 pagina's, $ 24,95. ISBN 0-375-50846-5.
  • Joost Zaat
Boeken
  • 12 Downloads

Samenvatting

De kosten van geneesmiddelen vormen voor steeds meer Amerikanen een groot probleem. Marcia Angell, de voormalige hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine, schreef er dit nogal verontrustende boek over. In het laatste hoofdstuk draagt ze weliswaar een aantal oplossingen aan voor de problemen van de farmaceutische industrie en schrijft ze dat ze natuurlijk vindt dat de farmaceutische industrie onmisbaar is en dat de meeste werknemers ijverige en oplettende burgers zijn. In de 12 hoofdstukken daarvoor fileert ze echter in een polemische stijl de farmaceutische industrie tot op het bot. Een prima register en notenapparaat maken het boek compleet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Joost Zaat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations