Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 1, pp 976–980

Een nieuwe kijk op astma met therapeutische consequenties

Beschouwing

DOI: 10.1007/BF03083617

Cite this article as:
van den Brink, W. & Bootsma, G. HUWE (2003) 46: 976. doi:10.1007/BF03083617

samenvatting

Van den Brink WTJ, Bootsma GP. Een nieuwe kijk op astma met belangrijke therapeutische consequenties. Huisarts Wet 2003;46(1):33-6.

Patiënten die – zonder acuut moment – niet stabiel zijn op hun onderhoudsbehandeling met inhalatiesteroïden, lijken meer baat te hebben bij toevoeging van langwerkende bèta-2-agonisten dan ophoging van hun inhalatiesteroïden. Vanuit een bredere kijk op de onderliggende pathofysiologische mechanismen kan dit verklaard worden door de grotere invloed van broncho-constrictie bij persisterend astma dan tot nu toe werd aangenomen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat beide medicamenten op verschillende fronten elkaar positief beïnvloeden, wat kan bijdragen tot een betere effectiviteit van de afzonderlijke middelen.

astma geneesmiddelengebruik inhalatiecorticosteroïden 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations