Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 2, pp 872–872

Abnormale gang voorspelt dementie

Journaal
  • 20 Downloads

samenvatting

Laat uw bejaarde patiënten wandelen en voorspel wie dement wordt. Dat is de consequentie van het artikel dat Verghese et al. onlangs publiceerden in het New England Journal of Medicine. Zij onderzochten in een mooi prospectief cohortonderzoek de manier van lopen van 422 thuiswonende 75-plussers, die ten tijde van het begin van het onderzoek niet dement waren. Bij 85 personen werden aan het begin van het onderzoek afwijkingen in het lopen geconstateerd. Na een mediane follow-up van 6,6 jaar kon bij 125 personen de diagnose dementie worden gesteld. Men onderscheidde onder andere dementie van Alzheimer en vasculaire dementie. Personen met een afwijkende gang hadden ruwweg een twee keer zo grote kans dement te worden in vergelijking met personen die normaal liepen.

dementie journaalbericht ouderen 

Literatuur

  1. Verghese J, et al. Abnormality of gait as a predictor of non-Alzheimer's dementia. New Engl J Med 2002;347:1761-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations