Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 198–200 | Cite as

Over de grenzen van het vak: Huisarts en wetenschap elders in Europa

Huisarts in het buitenland
  • Jelle Stoffers
In de praktijk
  • 10 Downloads

Samenvatting

Tweemaal per jaar komt op steeds wisselende locaties de European General Practice Research Workshop (EGPRW) bijeen. Het gastland verzorgt dan een meerdaags congres rond een specifiek thema. Jelle Stoffers is als vertegenwoordiger van Nederland vast bezoeker van deze congressen. Hij zal daarvan steeds verslag doen in het NHG-nieuws. Onderstaand geeft hij een terugblik op de congressen van afgelopen jaar.

Literatuur

  1. Lancet 2002; 359: 1961-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Jelle Stoffers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations