Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 194–194 | Cite as

Rekenen met risico’s

Gigerenzer G. Reckoning with risk. London: Penguin Books , 2003. 250 pagina’s + verklarende woordenlijst, £ 8,99. ISBN 0140297863.
  • Peter Wessels
Boeken
  • 16 Downloads

Samenvatting

Er bestaat consensus over dat de mensen recht hebben op informatie. Helaas bestaat er geen consensus over de manier waarop dat publiek die informatie krijgt, namelijk op een duidelijke, niet misleidende manier. Gewone dokters hebben er vaak grote moeite mee resultaten te begrijpen die worden gepresenteerd als kansen of relatief-risicoreducties. Geef je dezelfde dokters de resultaten in gewone frequenties, dan blijkt men wel snel tot juiste conclusies te komen.

besliskunde boekbespreking epidemiologie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Peter Wessels
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations