Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 186–189 | Cite as

Van probleem naar vraagstelling

  • Nettie Blankenstein
  • Arie Knuistingh NevenEmail author
Onderzoek
  • 128 Downloads

Samenvatting

De vraagstelling is de spil van elk wetenschappelijk onderzoek. Deze bepaalt de opzet van het onderzoek en de aanpak van de analyse. Het is van groot belang dat de onderzoeksvraag beantwoord kan worden door middel van concrete waarnemingen of metingen. In de ontwikkelingsfase van een onderzoek moeten steeds opnieuw keuzes gemaakt worden om het geheel in te perken en de vraagstelling toe te spitsen. Vandaar dat het formuleren van een goede vraagstelling vaak moeizaam verloopt.

methodologie nascholing wetenschappelijk onderzoek 

Literatuur

  1. Gubbels THCM, Vissers FHJA, Beusmans GMHI, Kester ADM, Crebolder HFJM. Benzodiazepinegebruik in de huisartspraktijk: waarom laten wij het (niet) zo? Huisarts Wet 1999;42:107-11.Google Scholar
  2. Stalenhoef PA, Van der Busse S, Knottnerus JA, Crebolder HFJM. Vallen van ouderen: het horen, zien, doen en laten van de huisarts. Huisarts Wet 1998;41:241-5.Google Scholar
  3. Kamps GB, Meyboom-de Jong B. Voorschrijven volgens de regels. Compliantie van twee groepen huisartsen met hun regionale formularia. Huisarts Wet 1998;41:416-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations