Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 169–174 | Cite as

Huisartsenpraktijk en academie

De geschiedenis van de groepspraktijk Antonius Deusinglaan 1959–1998
 • Ger van der WerfEmail author
 • Leo Veehof
Universitaire praktijk

Samenvatting

Van der Werf GTh, Veehof LJG. Huisartsenpraktijk en academie. De geschiedenis van de Groepspraktijk Antonius Deusinglaan 1959–1998. Huisarts Wet 2003;46(12):680-4.

In de jaren vijftig werd het vakgebied huisartsgeneeskunde op de kaart gezet. De eerste experimenten met academisering van huisartsenpraktijken, waarin gepoogd werd onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg te integreren, werden uitgevoerd: halverwege de jaren zestig werd in Groningen een universitaire praktijk opgestart.

In de jaren zeventig ging veel energie naar het opzetten van de beroepsopleiding tot huisarts. Huisartsgeneeskunde werd vooral gezien als een ambacht en minder als een wetenschappelijke discipline. Het waren magere jaren voor de universitaire praktijk.

Begin jaren tachtig ontstond er landelijke aandacht voor academisering van huisartsenpraktijken. Dat bracht in Groningen nieuw elan. De universitaire groepspraktijk verzorgde een substantieel deel van het onderwijs; er werd gepubliceerd en eind jaren tachtig werd de aanzet gegeven tot een registratienetwerk.

Patiëntenbesprekingen dienden daarbij als middel tot reflectie op de zorg, welke vorm kreeg in onderwijs en onderzoek ten dienste van de dagelijkse praktijk.

Voor de komende tijd bepleiten we bezinning op de afstemming tussen academisch-specialistische zorg en academische huisartsenzorg.

academisering beschouwing geschiedenis huisartsinstituut onderwijs onderzoek patiëntenzorg registratie universiteit 

Literatuur

 1. Van der Werf GTh, Zaat J. De geboorte van een ideologie: Woudschoten en de huisartsgeneeskunde. Huisarts Wet 2001;44:428- 35.CrossRefGoogle Scholar
 2. Hogerzeil HHW. De ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde binnen een veranderend morbiditeitspectrum In: Aulbers BJM, Bremer GJ, redactie. De huisarts van toen; een historische benadering. Rotterdam: Erasmus publishing, 1995.Google Scholar
 3. Hogerzeil HHW. Een optie voor een duidelijke toekomst. In: In het perspectief van toen; dertig jaar Nederlands Huisarts Genootschap. Lelystad: Meditekst, 1988.Google Scholar
 4. Van Weel C. Schrijven over de beroepsopleiding. Huisarts Wet 1982;25:239-43.Google Scholar
 5. Van der Velden HGM. Vijfentwintig jaar zorgen over de medische opleiding. Huisarts Wet 1982;25:281-3.Google Scholar
 6. Runia E, Van Herk R. De kunst van het haalbare; de verwezenlijking van de beroepsopleiding tot huisarts, 1956–1973. Huisarts Wet 1991;34:117-23.Google Scholar
 7. Aulbers BJM. Opleiding van huisartsen: van ontginning tot ambacht. Huisarts Wet 1993;36:177-9.Google Scholar
 8. Van der Werf GTh. Huisarts en universiteit. in: Aulbers BJM, Bremer GJ, redactie. De huisarts van toen; een historische benadering. Rotterdam: Erasmus publishing, 1995.Google Scholar
 9. Van Deen KJ. Edinburgh University General Practice Teaching Unit. Huisarts Wet 1961;4:78-9.Google Scholar
 10. ‘Research- en teaching-unit’ voor huisartsenpraktijk aan Rijksuniversiteit in Groningen. Med Cont 1963;18:597-600.Google Scholar
 11. Bremer GJ. Huisartsgeneeskunde en universiteit. Huisarts Wet 1964;7:222.Google Scholar
 12. Bruins CP. Universitaire huisartspraktijk te Groningen. Nederlands Tijdschrift voor Medische Studenten 1966;12:213-6.Google Scholar
 13. Saan M. Over methoden ter bevordering van de efficiency in de praktijkvoering van de huisarts [Proefschrift]. Rijksuniversiteit Groningen, 1966.Google Scholar
 14. Bruins CP, Noordhoff KH, Verdenius W. Een jaar universitaire groepspraktijk te Groningen. Huisarts Wet 1970;13:281-6.Google Scholar
 15. Bruins CP, Noordhoff KH, Verdenius W. Onderlinge consultatie door partners in een groepspraktijk. Huisarts Wet 1973;16:372-4.Google Scholar
 16. Noordhoff KH. Een nieuwe hemoglobinemeter, werkend volgens de cyaanhemiglobinemethode. Huisarts Wet 1970;13:97-9.Google Scholar
 17. Noordhoff KH, Bronts HJ, Buursma A. Een onderzoek naar de nauwkeurigheid van drie hemoglobinemeters; namelijk Atago, Sicca en A.O. Spencer. Huisarts Wet 1971;14:479-80.Google Scholar
 18. Van der Werf GTh, redactie. Medicamenteuze therapie voor de huisarts. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1978.Google Scholar
 19. Dopheide JP. Conferentie huisarts en wetenschappelijk onderzoek. Huisarts Wet 1973;16:346-8.Google Scholar
 20. Ter Braak EM. Bestaat huisartsgeneeskunde? Huisarts Wet 1979;22:246-8.Google Scholar
 21. Verdenius W. Enkele ontwikkelingslijnen in de huisartsgeneeskunde. In: Dopheide JP, Van der Zee J. Hollend naar de horizon; huisartsgeneeskunde in wijkend perspectief. Opstellen aangeboden aan Chris Bruins bij zijn afscheid als directeur van het Nederlands Huisartsen Instituut. Utrecht, 1979.Google Scholar
 22. Van Es JC. Faculteit en eerste lijn; voorstel over de wijze waarop de medische faculteit kan worden betrokken bij de extramurale gezondheidszorg. Med Cont 1981;36:179-82.Google Scholar
 23. De Groot A, Knottnerus A. Academisering van de eerste lijn of vermaatschappelijking van de academie? Het dilemma van professionalisering en democratisering. Med Cont 1982;37:37-9.Google Scholar
 24. Meijer-Eggerdink Ch. Academisering, waar praten we eigenlijk over? Een literatuuronderzoek. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1982. Geciteerd in: Blanken AJ, Oudkerk RH. Samenwerkt het beter; een onderzoek naar de samenwerking tussen universiteit en huisartsen. Rijksuniversiteit Groningen, 1988.Google Scholar
 25. Blanken AJ, Oudkerk RH. Samenwerkt het beter; een onderzoek naar de samenwerking tussen universiteit en huisartsen. Rijksuniversiteit Groningen, 1988.Google Scholar
 26. Van der Werf GTh, Bremer GJ. Een klinische les? Ned Tijdschr Geneeskd 1983;127:2265-8.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 27. Ter Braak EM, Van der Werf GTh. Verwijzen of niet? Kijken naar interdokter- verschillen als methode van toetsing. Huisarts Wet 1984;27:334-7.Google Scholar
 28. Van der Werf GTh. Geneeskundige oordeelsvorming onderzocht aan wat geschreven is over het handelen van de Nederlandse huisarts [Proefschrift]. Rijksuniversiteit Groningen, 1984.Google Scholar
 29. Ter Braak EM, Van der Werf GTh. Van kaarten, etiketten en computers; over een omschakeling van kaartsysteem met behulp van de computer. Huisarts Wet 1989;31:208-11.Google Scholar
 30. Hofstra ML, Ter Braak EM, Van der Werf GTh, Smith RJA. Een geautomatiseerd zoek- en oproepsysteem voor vaccinatie tegen influenza. Huisarts Wet 1990;33:429-32.Google Scholar
 31. Ter Braak EM, Smith RJA. Continuïteit van zorg bij parttime werkende huisartsen. Huisarts Wet 1993;36:47-9.Google Scholar
 32. Veehof LJG, Van der Werf GTh. De docent-vaardigheidscursus: een les om van te leren. Huisarts Wet 1989;32:186-7.Google Scholar
 33. Veehof LJG, Bremer GJ. Een examen huisartsgeneeskunde. Med Cont 1990;45:1093.Google Scholar
 34. Van der Werf GTh. Huisarts en euthanasie; een pleidooi voor onderlinge toetsing. Med Cont 1986;41:1389-90.Google Scholar
 35. Berendsen A, Van der Werf GTh. Een dag in elkaars keuken; collegiale beelden in de praktijk getoetst. Med Cont 1992;47:699-700.Google Scholar
 36. Van der Werf GTh, Tomasini R. Heb ik hetzelfde als mijn vader? Huisartsgeneeskundige kanttekeningen bij een familie met “schizofrenie”. Huisarts Wet 1990;33:16-21.Google Scholar
 37. Ter Braak EM, Boersma A. Geweld tegen vrouwen: krijgt het de aandacht die het verdient? Huisarts Wet 1990;33:236-8.Google Scholar
 38. Bange R, Brandwijk K. Geneesmiddelen bij ouderen: mag het ook iets minder zijn? Huisarts Wet 1990;33:426-8.Google Scholar
 39. Veehof LJG. Meer dan wratjes alleen. Condylomata Acuminata in de Huisartspraktijk. Huisarts Wet 1990;33:521-5.Google Scholar
 40. Van der Werf GTh. Mireille, levenloos in de wieg gevonden … Een literatuuronderzoek naar wiegendood. Huisarts Wet 1990;33:465-71.Google Scholar
 41. Bange R. Alert blijven tot het einde: een taak van de huisarts bij een verzoek om euthanasie. Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135:921-3.PubMedGoogle Scholar
 42. Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde. De academische werkvelden huisartsgeneeskunde; moet de kip met de gouden eieren echt naar de slachtbank? Med Cont 1997;52:1272.Google Scholar
 43. Van der Werf GTh, Smith RJA, Stewart RE, Meyboom-de Jong B. Spiegel op de huisarts; over registratie van ziekte, medicatie en verwijzingen in de geautomatiseerde huisartspraktijk. Rijksuniversiteit Groningen, 1998.Google Scholar
 44. Veehof LJG. Polyfarmacy in the elderly [Proefschrift]. Rijksuniversiteit Groningen, 1999.Google Scholar
 45. Schadé E. Van een academische werkplaats naar een academische populatie. Huisarts Wet 1996;39:375-8.Google Scholar
 46. Crebolder HFJM. Geleerd in de eerste lijn. Rede uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de faculteit der geneeskunde van de universiteit van Maastricht. Universiteit Maastricht, 1999.Google Scholar
 47. Meijman F. De boodschap en het scorebord [Redactioneel]. Huisarts Wet 1997;40:1.Google Scholar
 48. Houwaert E. Het hoge woord. Historisch Nieuwsblad 2002:34-5.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations