Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 167–168 | Cite as

Het HoutenBeenTheater

Op zoek naar hoe het kan
  • Kees Deenik
  • Peter ScheppEmail author
Onderwijs
  • 21 Downloads

Samenvatting

Oefenen en uitproberen van levensechte situaties in een veilige sfeer, dat is de kern van het HoutenBeenTheater. Uitproberen wat wel en wat niet werkt in communicatie. Optimaal gebruikmaken van je zintuigen. Niet uitleggen en discussiëren hoe het anders kan, maar laten zien. Een zin, een gebaar, een houding, een gesprek. Niet je best doen. Er mag gelachen worden. Een werkplaats voor nascholing.

diversen nascholing 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations