Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 147–148 | Cite as

Wie antwoorden wil, moet vragen stellen

  • Henriëtte van der HorstEmail author
  • Marjolein Berger
Commentaar

Samenvatting

Het aanzien van het beroep huisarts neemt af, opleidingsplaatsen blijven leeg, prominente Nederlanders propageren dat de huisartsgeneeskunde afgeschaft kan worden en wij gingen onszelf op het NHG-congres deze week ontwikkelen in onderwijs en onderzoek. Is dat geen regelrechte suïcidepoging in een tijd waarin sommigen stellen dat we de ondergang van ons vak alleen kunnen tegengaan door de patiënt en niemand anders, in ons denken centraal te stellen? Vraaggestuurde zorg is waar we naartoe zouden moeten; de patiënt als consument stelt eisen aan de geboden waar. Wat voor goeds mag de patiënt verwachten van de betrokkenheid van huisartsen bij onderzoek en onderwijs?

commentaar huisartsgeneeskunde onderwijs onderzoek praktijkvoering 

Literatuur

  1. Bakkenist ARJ, Assendelft WJJ, Van Geldrop WJ. Wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk. Wie doet er mee? Huisarts Wet 2003;46:707-10.CrossRefGoogle Scholar
  2. Boendermaker PM. De huisarts als opleider: kruisbestuiving tussen twee werelden. Huisarts Wet 2003;46:669-72.CrossRefGoogle Scholar
  3. Van Berkestijn L. Ontwikkelingen in de huisartsopleiding. Huisarts Wet 2003;46:672-5.Google Scholar
  4. Thomson O'Brien MA, Freemantle N, Oxman AD, Wolf F, Davis DA, Herrin J. Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2003. Oxford: Update Software.Google Scholar
  5. Smits PBA, Verbeek JHAM, De Buisonjé CD. Probleemgestuurd onderwijs. Een systematische review van gecontroleerde evaluatieonderzoeken van onderwijs na het artsexamen. Huisarts Wet 2003;46:664-8.CrossRefGoogle Scholar
  6. Van der Werf GTh, Veehof LJG. Huisartsenpraktijk en academie. De geschiedenis van de Groepspraktijk Antonius Deusinglaan 1959–1998. Huisarts Wet 2003;46:680-4.CrossRefGoogle Scholar
  7. Crebolder HFJM, Stalman WAB. De academische werkplaats huisartsgeneeskunde. Huisarts Wet 2003;46:685-9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations