Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 144–146 | Cite as

Kleine chirurgische verrichtingen in de huisartsenpraktijk in 1987 en 2001: meer aandacht voor huidtumoren

  • Richard Marquet
LINH-cijfers
  • 19 Downloads

Samenvatting

Wat voor de ene huisarts een welkome afwisseling is van de niet aflatende stroom aan psychosociale problematiek, is voor de andere een verplicht nummer dat hij graag aan de praktijkassistente overlaat. Ik heb het over het uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen: van het weghalen van een moedervlek tot het hechten van een wond. Is hierin kwantitatief en kwalitatief wat veranderd in de afgelopen jaren? Om dit te beantwoorden zijn gegevens met relevante ICPC-S (huid); -F (oog) en -L (bewegingsapparaat)- coderingen verkregen uit de eerste Nationale Studie in 1987 vergeleken met die van de tweede Nationale Studie in 2001. Verrichtingen die onder de S/F/L-codering vallen, omvatten samen ruim 75% van alle kleine chirurgische verrichtingen in de huisartsenpraktijk.

bewegingsapparaat chirurgie huid injectietherapie LINH praktijkvoering 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Richard Marquet
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations