Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 14, pp 41–43 | Cite as

‘Het meest verbijsterende van alle wezens’

  • Henriëtte van der HorstEmail author
Literatuur en ziekte
  • 11 Downloads

Samenvatting

Ziekte komt vaak aangeslopen op kousenvoeten, er zijn wat vage voortekenen die van alles kunnen voorspellen. Maar omdat ze meestal niets te betekenen hebben let je er niet op. Dan komt het moment dat je moet erkennen dat er wel degelijks iets mis is. Meestal is het alleen maar een flinke griep die je in zijn greep houdt en maakt dat niets meer aantrekkelijk is, dat niets meer smaakt en dat zelfs de eenvoudigste activiteit te veel energie lijkt te vereisen. Soms is het een ernstige ziekte waarvan je niet of slechts met moeite kan herstellen. Vaak heb je dan tijd – soms meer soms minder – om je in te stellen op de nieuwe situatie.

Soms slaat het noodlot van het ene moment op het andere toe.

belletrie CVA hart- en vaatziekten literatuur en ziekte ouderen 

Bronnen

  1. Jan Hein Donner. Na mijn dood geschreven. Amsterdam: Bert Bakker, 1992.Google Scholar
  2. Georges Simenon. De klokken van Bicêtre. Utrecht: Bruna & Zoon, 1963.Google Scholar
  3. Georges Simenon. Les anneaux de Bicêtre. Parijs: Presse de la Cité, 1963.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations