Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 14, pp 34–34 | Cite as

Winterdag

  • Floor Gerritsma
Intermezzo
  • 3 Downloads

Samenvatting

Ze lopen oud en voorzichtig naast elkaar. Hoewel haar benen broos zijn, en zijn knieën stijf, is hun flair met de jaren niet verloren gegaan. Met een behouden zwier gaan ze over straat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Floor Gerritsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations