Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 14, pp 27–32 | Cite as

Onderzoek naar hartfalen een nieuwe hype?

 • Joost ZaatEmail author
 • Tonnie Bakkenist
Beschouwing
 • 50 Downloads

samenvatting

Zaat JOM, Bakkenist T. Onderzoek naar hartfalen een nieuwe hype?

Huisarts Wet 2003;46(14):859-63.

Sommige aandoeningen worden vaker onderzocht dan andere.

Deels heeft dat te maken met de incidentie en de ernst, maar ook met mode. Onderzoek naar hartfalen is een voorbeeld van een echte hype. Het aantal publicaties over hartfalen verdubbelt elke vijf jaar. Vrijwel alle deelonderwerpen hebben de belangstelling van onderzoekers: behandeling, diagnostiek, epidemiologie en nu ook de effecten van zorg in hartfalenpoli's. In Nederland is de Nederlandse Hartstichting de belangrijkste financier van onderzoek naar hartfalen. De farmaceutische industrie financiert vooral geneesmiddelentrials. Huisartsen spelen nog nauwelijks een rol bij onderzoek naar hartfalen.

Niemand stuurt het gehele onderzoek op dit terrein; het onderzoeksveld is daar ook te breed en internationaal voor.

Andere opvattingen over hartfalen dan tien jaar geleden sturen onderzoek en zorg waarschijnlijk meer dan financiers of belangengroepen.

Hartfalen is van een ongemak bij zeer ouderen veranderd in een op te sporen en te behandelen aandoening van jongere ouderen. De diagnose hartfalen is in allerlei richtlijnen de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd, hetgeen zowel de prevalentie als de behandeling beïnvloedt. Hartfalen en het onderzoek daarnaar zijn volgens velen net zo belangrijk als ‘de strijd tegen kanker’. Onderzoek en zorg zijn steeds technologischer geworden, maar de huisarts zorgt nog steeds voor de meeste veel al (zeer) oude patiënten met hartfalen. Ook in de huisartsenpraktijk is onderzoek dus essentieel.

beschouwing hart- en vaatziekten hartfalen onderzoek wetenschappelijk onderzoek 

Literatuur

 1. Hutcheon DE, Leonard G. Diuretic and antihypertensive actions of furosemide. J Clin Pharmacol J New Drugs 1967;7:26-33.CrossRefGoogle Scholar
 2. McKee PA, Castelli WP, McNamara PM, Kannell WB. The natural history of heart failure; the Framingham study. N Engl J Med 1971;285:1441-6.CrossRefGoogle Scholar
 3. De Lemos JA, McGuire DK, Drazner MH. B-type natriuretic peptide in cardiovascular disease. Lancet, published online April 23, 2003. "https://doi.org/image.thelancet.com/extras/02art2325web.pdf
 4. Chronisch hartfalen. Multidisciplinaire richtlijn. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden, 2002.Google Scholar
 5. Walma EP, Bakx HCA, Besselink RAM, Hamstra PWJ, Hendrick JMA, Kootte JHA, et al. NHG-Standaard Hartfalen. Huisarts Wet 1995;38:471-87.Google Scholar
 6. Angell M, Kassirer JP. Editorials and conflicts of interest. N Engl J Med 1996;335:1055-6.CrossRefGoogle Scholar
 7. Jessup M, Brozena S. Heart failure. N Engl Med 2003;348:2007-18.CrossRefGoogle Scholar
 8. Bakkenist T, Assendelft WJJ. Wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktijk. Wie doet er mee? Huisarts Wet 2003;46:707-10.CrossRefGoogle Scholar
 9. Bongers FJM, Bacx JC, Heesakkers WHJ, Van de Lisdonk EH. De patiënt met hartfalen in de huisartspraktijk. Hartbulletin 2003;34:4-7.Google Scholar
 10. American College of Cardiology/American Heart Association. Guidelines for the Evaluation and Management of Chronic Heart Failure in the Adult, 2001. https://doi.org/www.acc.org/clinical/guidelines/failure/hf_index.htm
 11. Scottish intercollegiate guidelines network. Diagnosis and Treatment of Heart Failure due to Left Ventricular Systolic Dysfunction, 1999. "https://doi.org/www.sign.ac.uk/pdf/sign35.pdf
 12. Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure, European Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Eur Heart J 2001;22:1527-60.CrossRefGoogle Scholar
 13. Chronic heart failure. Management of chronic heart failure in adults in primary and secondary care. National Institute of Clinical Excellence, 2003. https://doi.org/www.nice.org.uk/pdf/CG5NICEguideline.pdf

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations