Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 14, pp 9–17 | Cite as

Vrije toegang van de huisarts tot inspanningselektrocardiografie; een gecontroleerd onderzoek

 • EP de KluiverEmail author
 • JP Ottervanger
 • B Meyboom-de Jong
 • F Zijlstra
 • PAJ Remkes
 • AF Casparie
Onderzoek
 • 28 Downloads

Samenvatting

De Kluiver EP, Ottervanger JP, Meyboom-de Jong B, Zijlstra F, Remkes PAJ, Casparie AF. Vrije toegang van de huisarts tot inspanningselektrocardiografie; een gecontroleerd onderzoek.

Huisarts Wet 2003;46(14):807-13.

Doel De traditionele verwijsmethode van huisarts naar specialist heeft een aantal belangrijke tekortkomingen. Rechtstreekse toegang tot niet-invasief cardiaal functieonderzoek voor huisartsen is mogelijk een betere optie bij patiënten met een vermoeden van stabiel coronairlijden.

Methode In een open, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek werden effectiviteit, doelmatigheid, kwaliteit van leven en patiënttevredenheid van vrije toegang tot inspanningselektrocardiografie vergeleken met traditioneel verwijzen naar de cardioloog.

Resultaten In totaal werden 711 patiënten ingesloten; 358 patiënten werden gerandomiseerd naar rechtstreekse inspanningselektrocardiografie (experimentele groep) en 353 naar traditioneel verwijzen naar het cardiologisch spreekuur (controlegroep).

In beide groepen was de prevalentie van coronairlijden gelijk. Het diagnostische proces verliep sneller in de experimentele groep (p<0,001). Patiënten uit beide groepen scoorden gelijk op kwaliteit van leven en algehele tevredenheid met de behandeling. De kosten in de experimentele groep waren € 158 per patiënt lager.

Conclusie Door rechtstreekse toegang tot inspanningselektrocardiografie voor de huisarts verloopt het diagnostische proces sneller dan bij traditioneel verwijzen. Bovendien is de methode doelmatiger en goedkoper. De kwaliteit van leven en de tevredenheid van de patiënt zijn in beide diagnostische trajecten gelijk.

angina pectoris diagnostiek elektrocardiografie hart- en vaatziekten kosteneffectiviteit onderzoek RCT transmurale samenwerking 

Notes

Literatuur

 1. Cannegieter D. Honderdvijftig jaar Gezondheidswet. Assen: Van Gorcum, 1954:74-5.Google Scholar
 2. Aulbers BMJ, Bremer GJ. De huisarts van toen; een historische benadering. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995.Google Scholar
 3. Artsenboekje. Utrecht: Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst onder toezicht van het hoofdbestuur, 1934.Google Scholar
 4. Compagne K. Over artsen en verzekeraars [Proefschrift]. Utrecht: Universiteit Utrecht, 1997.Google Scholar
 5. Schrijvers G, Boot JM. Een halve eeuw gezondheidszorg 1950–2000. Lochem: De Tijdstroom, 1983.Google Scholar
 6. Vlek JFM. Cardiology: joint consultation of general practitioners and cardiologists in a primary care setting [Proefschrift]. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2000.Google Scholar
 7. Engelsman C, Geertsma A. De kwaliteit van verwijzingen [Proefschrift]. Groningen: Universiteit Groningen, 1994.Google Scholar
 8. Remkes PAJ. Niet-invasief cardiaal functie-onderzoek op verzoek van de huisarts [Proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 1997.Google Scholar
 9. Paul VE, Sulke AN, Norris ADC. Open access exercise electrocardiography: does it improve the management of cardiovascular disease in the community? J R Soc Med 1990;83:143-5.CrossRefGoogle Scholar
 10. Beenakker AWT, Van de Does E, Jonker JJC. Het functioneren van inspanningselektrocardiografische services voor huisartsen: beschrijving van 498 patiënten. Ned Tijdschr Geneeskd 1992;136:1515-9.PubMedGoogle Scholar
 11. McClements BM, Campbell NPS, Cochrane D, Stockman S. Direct access exercise electrocardiography: a new service that improves the management of suspected ischaemic heart disease in the community. Br Heart J 1994:71:531-5.CrossRefGoogle Scholar
 12. Francis CM, Caruana L, Kearney P, Love M, Sutherland GR, Starkey IR, et al. Open access echocardiography in management of heart failure in the community. BMJ 1995;310:634-6.CrossRefGoogle Scholar
 13. Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris (Committee for Scientific and Clinical Initiatives of the European Society of Cardiology). Guidelines on management of stable angina pectoris. Eur Heart J 1997;18:394-413.CrossRefGoogle Scholar
 14. Werkgroep Richtlijn voor Coronaire Revascularisatie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Richtlijn indicatiestelling voor coronaire revascularisatie. Cardiologie 1998;5:525-34.Google Scholar
 15. Kwaliteitswet zorginstellingen. Den Haag: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1996.Google Scholar
 16. Nota Kwaliteit van Zorg. Den Haag: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1991.Google Scholar
 17. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short-Form Health Survey; SF 36.I: Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30:473-83.CrossRefGoogle Scholar
 18. Ware JE, Keller SD, Gandek B, Brazier JE, Sullivan M. Evaluating translations of health status questionnaires. Int J Technol Assess Health Care 1995;11:525-51.CrossRefGoogle Scholar
 19. Aaronson NK, Acquadro C, Alonso J, Apolone G, Bucquet D, Bulliner M, et al. International quality of life assessment (IQOLA) project. Qual Life Res 1992;1:349-51.CrossRefGoogle Scholar
 20. Oostenbrink JB, Koopmanschap MA, Rutten FFH. Handleiding voor kostenonderzoek, methoden en richtlijnprijzen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen, 2000.Google Scholar
 21. Rutten-van Mölken MPMH, Busschbach JJ, Rutten FFH. Van kosten tot effecten; een handleiding voor evaluatiestudies in de gezondheidszorg.Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2000.Google Scholar
 22. Tariefboek medisch specialisten 5600-1900-02-1. Utrecht: College Tarieven Gezondheidszorg, 2002.Google Scholar
 23. EFGCP Audit Working Party; Protocol Compliance. https://doi.org/www.efgcp.org/
 24. CPMP Working party on efficacy of medicinal products. Note for guidance.Good Clinical Practice for trials on medicinal products in the European community. III/3976/88-EN.Google Scholar
 25. Everwijn SEM, De Melker RA. De werkwijze van huisarts en specialist. Huisarts Wet 1985;28:302-6.Google Scholar
 26. Rutten FH, Bohnen AM, Hufman P, Bruinsma M, Leerink HJG, Strootman FA, et al. NHG-Standaard Angina Pectoris. Huisarts Wet 1994;37:398-406.Google Scholar
 27. Gibbons RJ, Balady GJ, Beasley JW, Bricker JT, Duvernay WF, Froelicher VF, et al. ACC/AHA guidelines for exercise testing: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines Committee on Excercise Testing). J Am Coll Cardiol 1997;30:260-311.CrossRefGoogle Scholar
 28. Gibbons RJ, Chatterjee K, Daley J, Douglas JS, Fihn SD, Gardin JM, et al. ACC/AHA/ACP-ASIM guidelines for the management of patients with chronic stable angina: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 1999;33:2092-197.CrossRefGoogle Scholar
 29. De Bono DP, Hopkins A, for the British Cardiac Society and the Royal College of Physicians of London joint working party. The investigation and management of patients with ischaemic heart disease. J R Coll Physicians Lond 1993:27:267-73.PubMedCentralGoogle Scholar
 30. Zwolse Werkafspraken: diagnostiek angina pectoris. 2e druk. Zwolle: MCC Klik, 1999.Google Scholar
 31. Brief minister van VWS aan Tweede Kamer: aanbiedingsbrief bij verkenning wachttijden in ziekenhuizen; CZ/B/2286807, mei 2002.Google Scholar
 32. Bon R, Van der Maten M . Wachttijden in ziekenhuizen; verslag van een verkenning naar de praktijk van ziekenhuizen en verzekeraars. Rapport aan de minister van VWS, mei 2002.Google Scholar
 33. De Kluiver EP. Effecten van vrije toegang van de huisarts tot nietinvasief cardiaal functie-onderzoek [Proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • EP de Kluiver
  • 1
  Email author
 • JP Ottervanger
 • B Meyboom-de Jong
 • F Zijlstra
 • PAJ Remkes
 • AF Casparie
 1. 1.

Personalised recommendations