Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 2, pp 792–797 | Cite as

Preventie in de huisartsgeneeskunde; vroeger, nu en in de toekomstgeneticahart- en vaatziektenhuisartsgeneeskundepreventiescreeningWoudschoten

Serie Terug naar Woudschoten
 • 42 Downloads

Samenvatting

Preventie is onder huisartsen een omstreden onderwerp. In de discussie werden en worden inhoudelijke en organisatorische argumenten voor en tegen gebruikt. De politiek en de patiënten oefenen intussen druk uit om preventie te implementeren. Alleen al daarom moeten voor de toekomst keuzes gemaakt worden. Hierbij moeten de volgende vragen als leidraad gesteld worden. Wegen de voordelen van een preventieve maatregel op tegen de nadelen? Zo ja, is de huisarts degene die de implementatie moet uitvoeren? Zo ja, wat is dan de meest doelmatige implementatiestrategie? Op grond van de antwoorden op deze drie vragen wordt voorgesteld een aantal interventies af te schaffen, over sommige de inhoudelijk discussie te heropenen en andere goed gestructureerd te implementeren.

Literatuur

 1. Boot K, Meijman FJ. Systematische preventie van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk is niet zinvol. Huisarts Wet 1999;42:341-6.Google Scholar
 2. Drenthen AJM. Preventie van hart- en vaatziekten in de huisarts praktijk: zinvol en haalbaar? Huisarts Wet 1997;40:573-5.Google Scholar
 3. Ramachandran SV, Larson GL, Leip EP, Evans JC, O'Donnell CJ, Kannel WB, et al. Impact of high normal blood pressure on the risk of cardiovascular disease. N Eng J Med 2001;345(18);1291-7.CrossRefGoogle Scholar
 4. Jung PJ, Wensing M, Grol R. What makes a good general practitioner? Do patients and doctors have different views? Br J Gen Practice 1997;47:805-9.Google Scholar
 5. Grol R, Wensing M, Mainz J, Ferreira P, Hearnshaw H, Hjortdahl P, et al. Patient priorities with respect to general practice care. An international comparison. Fam Practice 1999;16:4-11.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hopton JL, Dlugolecka M. Patient perceptions of need for primary health care services: useful for priority setting? Br Med J 1995;310:1237-40.Google Scholar
 7. Hulshof NA, Van Essen GA, Andela M, Friele RD. Patiënten over preventie door hun huisarts. Huisarts Wet 1998;41:117-20.Google Scholar
 8. Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Het Woudschoten-rapport. Huisarts Wet 1966;9:372-85.Google Scholar
 9. Huygen FJA. Quo Vadis? Huisarts Wet 1960;3:135-9.Google Scholar
 10. De Vries D. Blijft preventie een pretentie? Impressies van het NHG-jubileumcongres Huisarts Wet 1987;30:27-30.Google Scholar
 11. Meyboom-de Jong B. Van loketgeneeskunde naar consequent vervolgbeleid. Huisarts Wet 1996;39:309-11.Google Scholar
 12. Meijman FJ. De klachtgerichte benadering bedreigd? Huisarts Wet 1990;33:478-81.Google Scholar
 13. Van Ree J. Naar preventie op maat. Huisarts Wet 1990;33:518-20.Google Scholar
 14. McCormack J, Trisha Greenhalgh T. Seeing what you want to see in randomized controlled trials; versions and perversions of UK Prospective Diabetes Study data. West J Med 2001;174:123-7 en BMJ 2000;320:1720-3.CrossRefGoogle Scholar
 15. Grundmeijer HGLM, Hendrick H, Van der Voort JPM. Huisarts en zinvol handelen. Opvattingen van Nederlandse huisartsen. Med Contact 1995;50:557-60.Google Scholar
 16. Rembold CM. Number needed to screen: development of a statistic for disease screening. BMJ 1998;317:307-12.PubMedGoogle Scholar
 17. Olsen O, Gotzsche PC. Screening for breast cancer with mammography [Cochrane review], The Cochrane Library, Issue 4, 2001.Google Scholar
 18. Van der Werf GT, Lagro-Janssen ALM. Vormt de NHG standaard cervixuitstrijken voldoende basis voor professioneel huisartsgeneeskundig handelen? Huisarts Wet 2001:44:24-7.Google Scholar
 19. Geijer RMM, Hanselaar AGJM, Colette C. Cervixscreening is wel zinvol. Huisarts Wet 2001:44:28-9.Google Scholar
 20. Boeke AJP, Dekker JH,Van Eijk JTM. Chlamydia Trachomatis bij vrouwen met vaginale klachten in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 1991:34:260-6.Google Scholar
 21. Meijman FJ. Preconceptionele advisering: een lacune? Huisarts Wet 1998;41:217.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations