Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 13, pp 3–3

Geneesmiddelenonderzoek in de huisartsenpraktijkbelangenverstrengelinggeneesmiddelenonderzoekjournaalbericht

Journaal

Samenvatting

Half december presenteerde de vereniging Artsen in Medisch Wetenschappelijk Onderzoek zich met een symposium. De groep deed oorspronkelijk vooral onderzoek voor AstraZeneca, maar is sinds enige tijd onafhankelijk. De 63 huisartsen willen bijdragen aan kwalitatief goed geneesmiddelenonderzoek. Alleen onderzoek dat getoetst is door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en medisch-ethische commissies komt in aanmerking; aan seeding trials doen ze niet mee, zo zegt de voorzitter Van Mierlo, huisarts in Roelofarendsveen. De leden van de groep stellen zich toetsbaar op en laten ook externe controles hun procedures (werving, informed consent en registraties) beoordelen. Leden van de huidige vereniging namen actief deel aan de Hypertension Optimal Treatment Study. In een voetnoot bij een artikel over dit onderzoek blijkt dat daar in 26 landen maar liefst 1904 onderzoekers aan meededen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations