Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 5, pp 599–599 | Cite as

Diabeteszorg

 • HJG Bilo
 • F Van Nunen
 • E Van Ballegooie
 • B Meyboom-de Jong
 • LJ Ubink-Veltmaat
 • Tjerk Wiersma
Boeken
 • 16 Downloads
boekbespreking diabetes diabetes mellitus 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • HJG Bilo
  • 1
 • F Van Nunen
 • E Van Ballegooie
 • B Meyboom-de Jong
 • LJ Ubink-Veltmaat
 • Tjerk Wiersma
 1. 1.

Personalised recommendations