Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 5, pp 598–598 | Cite as

Soma en psyche

  • J Morrison
  • Anton van Balkom
Boeken
  • 17 Downloads

Samenvatting

Dit boek is geschreven om behandelaars in de GGZ te attenderen op het bestaan van somatische ziekten die psychiatrische symptomen of syndromen kunnen veroorzaken. Het is ingedeeld in drie delen.

boekbespreking psychiatrie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • J Morrison
    • 1
  • Anton van Balkom
  1. 1.

Personalised recommendations