Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 5, pp 579–586 | Cite as

Landelijke Transmurale Afspraak COPD

Landelijke transmurale afspraak
  • 116 Downloads

Inleiding

De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) COPD is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

De LTA geeft in het kort afspraken weer die huisartsen en longartsen gemaakt hebben over doelmatige medische zorg bij patiënten met COPD en houdt daarbij rekening met een verschil in aanpak tussen huisartsen en longartsen. De LTA gaat met name in op de raakvlakken van de eerstelijns- en tweedelijnszorg en geeft richtlijnen voor verwijzen, terugverwijzen en gedeelde zorg waarbij voor patiënten de continuïteit in het beleid herkenbaar blijft. De LTA is bedoeld om als uitgangspunt en richtlijn te dienen voor het maken van meer gedetailleerde werkafspraken tussen huisartsen en longartsen op regionaal niveau.

De LTA is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en – voorzover deze ontbreken – op consensusafspraken van de werkgroep. De LTA sluit aan bij reeds bestaande richtlijnen...

Literatuur

  1. Geijer RMM, Thiadens HA, Smeele IJM, et al. NHG-Standaard COPD en Astma bij Volwassenen: Diagnostiek. Huisarts Wet 2001;44(3).107-17Google Scholar
  2. Standaard diagnostiek van astma bronchiale en COPD. Consensusrapport. PulmoScript 1994; (sept.nr) 33–46.Google Scholar
  3. Geiler RMM, Van Schayck CP, Van Weel C, ET AL. NHG-Standaard COPD: Behandeling. Huisarts Wet 2001;44(5):207-19.Google Scholar
  4. Beijaart RPH. Spirometrie in de huisartspraktijk. NHG-Bouwsteen. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 1999.Google Scholar
  5. Richtlijn Zuurstofbehandeling thuis. Utrecht: CBO-Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations