Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 5, pp 575–578 | Cite as

De haalbaarheid van N=1-onderzoek

 • M. F. HamEmail author
 • W. J. J. Assendelft
Methodologie
 • 21 Downloads

Samenvatting

Hoe haalbaar is N=1-onderzoek in de huisartspraktijk? Om deze vraag te beantwoorden streefden wij ernaar een aantal N=1-onderzoeken op te zetten bij patiënten die hydrokinine gebruikten voor het ‘restless legs’-syndroom.

Daarbij kwamen wij voor een aantal problemen te staan. Ten eerste leverde de werving in zeven huisartspraktijken slechts twee deelnemers op. Daarnaast bleek het niet eenvoudig een goede placebo te (laten) maken. Andere problemen bij dit onderzoek zijn de kosten en de noodzakelijke adequate analyse. Wellicht kunnen dit soort problemen deels worden ondervangen door een landelijke N=1-service, zoals in Canada bestaat.

geneesmiddelengebruik methodologie restless legs 

Literatuur

 1. Van Dijk G, Bollen ELEM, Slootweg J, et al. Geen verschil in werkzaamheid tussen hydrokinine en placebo bij het ‘restless legs’-syndrome. Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135:759-63.PubMedGoogle Scholar
 2. Offerhaus J. Kruitdampen over kuitkrampen. Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135:740-1.PubMedGoogle Scholar
 3. De Maeseneer J. Single case research. Huisarts Wet 1990;33:90-1.Google Scholar
 4. Lucassen PLBJ. Single case research. Een overzicht. Huisarts Wet 1990;33:107-8.Google Scholar
 5. Zaat JOM. Nep of echt? N=1-onderzoek: een simpele methode voor geneesmiddelonderzoek bij één patiënt. Huisarts Wet 1990;33:112-3.Google Scholar
 6. Johannessen T. Controlled trials in single subjects.l Value in clinical medicine. BMJ 1991; 303:173-4.CrossRefGoogle Scholar
 7. Guyatt G, Sackett D, Adachi J, et al. A clinician's guide for conducting randomized trials in individual patients. Cand Med Assoc J 1988;139:497503.Google Scholar
 8. Greenhalgh T. How to read a paper. Statistics for the non-statistican. I: Different types of data need different statistical tests. BMJ 1997; 315:364-6.CrossRefGoogle Scholar
 9. Greenhalgh T. How to read a paper. Statistics for the non-statistican. I: Different types of data need different statistical tests. BMJ 1997; 315:422-25.CrossRefGoogle Scholar
 10. Guyatt GH, Keller JL, Jaeschke R, et al. The n of 1 randomized controlled trial: clinical usefulness. Our three year experience. Ann Intern Med 1990;112:293-9.CrossRefGoogle Scholar
 11. Keller JL, Guyatt GH, Roberts RS, et al. An N of 1 service: applying the scientific method in clinical practice. Scan J Gastroenterol 1988;23 (Suppl 147):22-9.CrossRefGoogle Scholar
 12. Sackett DL, Straus SE, Richardson WC, et al. Evidence-based medicine. How to practice and teach EBM. Second edition. Churchill Livingstone, 2000: 150-3.Google Scholar
 13. McAlister FA, Straus SE, Guyatt GH, Haynes RB. Users' guides to the medical literature. XX. Integrating research evidence with the care of the individual patient. JAMA 2000;283:2829-36.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations