Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 8, pp 428–429 | Cite as

Bestaat de ziekte van Alzheimer?

  • Ger van der Werf
Boeken

Samenvatting

Hoofdmoot van dit boek wordt gevormd door zeven in het Nederlands vertaalde publicaties over de ziekte van Alzheimer uit het begin van de twintigste eeuw.

alzheimer boekbespreking dementie ziekte 

Literatuur

  1. Berrios GE, Porter R, Kitwood T. Dementia. In: Berrios GE, Porter R, editors. A history of clinical psychiatry: the origin and history of psychiatric disorders. London: Athlone, 1995.Google Scholar
  2. Aloïs Alzheimer et al. De ziekte van Alzheimer in zeven documenten; een celpathologisch en klinisch onderzoek (vertaling uit het Duits, Frans en Engels door J. Hollander). Met een inleiding van Frans Gilson en met een visie op de toekomst van Piet Eikelenboom en Philip Scheltens. Amsterdam: Candide/Wrede Veldt, 2000; 251 pagina's, NLG 55,-. ISBN 90-75483-21-x.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Ger van der Werf
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations