Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 10, pp 260–260 | Cite as

Virtuele nascholing

Journaal

Samenvatting

Het NHG heeft PIN's die je per post moet opsturen. In Nieuw-Zeeland gaat een deel van de nascholing via het net. Er zijn nascholingspunten te verdienen met virtuele cursussen op http://cmeclub.auckland.ac.nz. Iedereen kan gratis registreren. Het is uitstekende nascholing onder andere over pijn bij terminale patiënten, sportgeneeskunde en ECG's. Het College aldaar geeft twee nascholingspunten per gevolgde cursus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations