Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 248–249 | Cite as

Betrouwbare patiënteninformatie op internet:

binnenkort opening van ‘Gezondheidskiosk’
NHG-katern

Dat zoeken we op

Het komt erop neer dat het internetportaal fungeert als een krachtige zoekmachine, die haar informatie haalt uit de sites van aangesloten partijen. Het is dus een ‘kioskfunctie’: de informatie wordt niet bewerkt en in eerste instantie zal het portaal ook niet zelf een eigen, nieuwe inhoud genereren. Wel worden op termijn mogelijke uitbreidingen overwogen, zoals een nieuwsrubriek. Hierin zou dan informatie over actuele onderwerpen kunnen worden opgenomen. Een goed voorbeeld is de recente ophef over het al dan niet vaccineren tegen meningokokken, of – iets langer geleden – de gevaren van mond- en klauwzeer voor de mens. Patiënten kunnen in dergelijke situaties met hun behoefte aan informatie terecht bij de nieuwsrubriek van de Gezondheidskiosk.

Van de bomen en het bos

Er mag dan buitengewoon veel informatie over gezondheid, ziekte en zorg op het internet te vinden zijn, dat maakt het leven lang niet altijd gemakkelijker.

Immers:
  1. 1.

    lang niet iedereen met toegang tot het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations