Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 232–232 | Cite as

Sexe en hart- en vaatziekten

  • Henriëtte van der Horst
Proefschriften
  • 18 Downloads

Samenvatting

In dit proefschrift is door middel van retrospectief onderzoek nagegaan of en in welke mate er geslachtsgebonden verschillen aan te tonen zijn in risicofactoren, diagnostische procedures en therapeutische ingrepen bij patiënten met aangetoonde hart- en vaatziekten. De auteur heeft voor de analyses steeds gebruikgemaakt van retrospectief verzamelde gegevens van een groot aantal naar de tweede lijn verwezen patiënten. Het tweede hoofdstuk bevat een niet-systematische review van de gegevens over de risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen. Bekend is dat sommige risicofactoren (diabetes, HDL-triglyceriden) een groter effect hebben op hart- en vaatziekten bij vrouwen dan bij mannen. Aannemelijk is dat dit ook voor roken, familiaire belasting, en ontstekingsfactoren geldt. Lipoproteïne-a zou bij mannen mogelijk een sterkere impact hebben.

boekbespreking gender hart- en vaatziekten seksverschillen 

Literatuur

  1. Roeters van Lennep JE. Gender and cardiovascular disease. Risk factors, diagnosis and treatment. [Dissertatie]. Universiteit Leiden, 2001; 171 pagina's. ISBN 90-9014242-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Henriëtte van der Horst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations