Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 229–229 | Cite as

Rationeel-emotieve therapie

  • Christine van Boeijen
Boeken
  • 397 Downloads

Samenvatting

Dit oorspronkelijk Amerikaanse boek bevat 17 hoofdstukken, een bijlage met een biografische vragenlijst en is opgebouwd uit vijf delen.

In het eerste deel worden de algemene uitgangspunten van de rationeel-emotieve filosofie besproken, waarbij men ervan uitgaat dat emotionele problemen grotendeels worden bepaald door onze waarnemingen, beoordelingen en waardesystemen. Benadrukt wordt dat rationeel denken niet leidt tot een vervlakt gevoelsleven of het verdwijnen van emoties, maar tot vermindering van emotionele problemen. De rationeel-emotieve therapie (RET) is toepasbaar bij neurotische, ernstig gestoorde en psychotische volwassenen en bij kinderen vanaf 7 à 8 jaar met psychische problemen. De belangrijkste taak van de therapeut is cliënten te leren dat hun psychische problemen het resultaat zijn van irrationeel denken.

boekbespreking psychotherapie 

Literatuur

  1. Walen Susan R, DiGiuseppe Raymond, Dryden Windy, Kienhorst Ineke, Boelen Paul A, Van den Bout Jan. Theorie en praktijk van de Rationeel-Emotieve Therapie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2001; 346 pagina's, NLG 99,-. ISBN 90-352-22547.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Christine van Boeijen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations