Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 228–228 | Cite as

Medische technieken

  • Hans Lam
Boeken
  • 10 Downloads

Samenvatting

Medische technieken worden in het algemeen beoordeeld op hun werkzaamheid en hun doeltreffendheid. De boodschap van dit boeiende boek is dat dit een te beperkte manier van waarderen is. Technieken hebben tal van normerende effecten. Of het nu gaat om een bloedsuiker- of een piekstroommeter, foetale chirurgie of reanimatietechnieken, steeds zijn er uitwerkingen die verder gaan dan het bereiken van het voorgestelde (medisch-technische) doel. Medische technieken beïnvloeden bijvoorbeeld ook het esthetische, politieke of sociaal-culturele terrein.

boekbespreking diagnostiek ethiek 

Literatuur

  1. Berg M, Mol A, redactie. Ingebouwde normen. Medische technieken doorgelicht. Utrecht: Van der Wees, 2001; 254 pagina's, NLG 47,90. ISBN 90-5805-044-0.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Hans Lam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations