Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 227–227 | Cite as

Palliatieve zorg

  • Myrra Vernooij-Dassen
Boeken
  • 105 Downloads

Samenvatting

Willen patiënten die palliatief behandeld worden wel betrokken worden bij de keuze voor een behandeling of zorg en zijn zij hiertoe in staat? Het accent ligt in dit boek op kwalitatief onderzoek waarin vanuit persoonlijke ervaringen van patiënten en naasten de betrokkenheid bij het maken van keuzen in de zorg wordt belicht en kritisch wordt beschouwd. De beschreven patiënten lijden aan chronische aandoeningen waarvoor geen genezing mogelijk is: multipele sclerose, motoneuronziekte en mucoviscidosis. Palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg. Bij deze chronische ziekten treedt een verstoring van de levensloop op en moet normaliteit opnieuw worden gedefinieerd. Hierbij spelen het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid, innerlijke kracht en steun van anderen een belangrijke rol.

boekbespreking palliatieve zorg terminale zorg zorg 

Literatuur

  1. Neil Small, Penny Rhodes. Too ill to talk? User involvement and palliative care. London: Routledge, 2000; 254 pagina's, £ 15,99. ISBN 0-415-23317-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Myrra Vernooij-Dassen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations