Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 221–222 | Cite as

Antibioticaprofylaxe na beten van zoogdieren?

Cochrane-reviews
  • 8 Downloads

Achtergrond Zoogdierbeten (vooral van kat, hond en mens) zijn verantwoordelijk voor ongeveer 1% van de bezoeken aan een spoedeisendehulppost. Kinderen maken de helft van het aantal gevallen uit en veelal worden ze gebeten door hun eigen huisdier of een ‘bekend dier’. Behandeling is gericht op het voorkomen van tetanus, rabies en wondinfectie. Antibioticaprofylaxe kan mogelijk wondinfecties voorkomen.

Doel Bepalen in hoeverre het profylactisch geven van antibiotica het aantal wondinfecties doet verminderen.

Methode Relevante RCT's waarin anti-biotica met een placebo of geen behandeling werden vergeleken, werden in de gangbare databases opgespoord. De belangrijkste uitkomstmaat was het aantal infecties op de plaats van de beet.

ResultatenIn totaal werden acht RCT's geïncludeerd, zes over hondenbeten, één over kattenbeten en één over mensenbeten. Er was geen statistisch significant verschil in het optreden van infectie tussen de antibiotica- en controlegroep (OR random effects: 0,49;...

Literatuur

  1. Medeiros I, Saconato H. Antibiotic prophylaxis for mammalian bites (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations