Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 217–218 | Cite as

Decongestiva en antihistaminica voor otitis media acuta bij kinderen

Cochrane-reviews
  • 8 Downloads

Literatuur

  1. Bohnen AM, Bruijnzeels MA, van der Velden JA, van der Wouden JC. Otitis media acuta: incidentie en beleid. Huisarts Wet 1992;35:134-6.Google Scholar
  2. Flynn CA, Griffin G, Tudiver F. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations