Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 194–198 | Cite as

De helende werking van het arts-patiëntcontact

 • Sandra van DulmenEmail author
Serie Terug naar Woudschoten

Samenvatting

Tussen een medische interventie en de therapeutische effecten daarvan bestaat geen één-op-één-relatie. Allerlei patiënt- en artsgebonden factoren alsook de arts-patiëntinteractie dragen in meer of mindere mate bij aan het effect van de interventie. Inzicht in de aard van deze factoren kan leiden tot een beter begrip van de patiënt en uiteindelijk diens gezondheid ten goede komen. Op basis van literatuuronderzoek blijkt een langdurige arts-patiëntrelatie belangrijke gezondheidswinst op te leveren. Daarnaast blijkt ook aandacht van de huisarts voor de emoties, verwachtingen en informatiebehoefte van de patiënt bevorderlijk voor de gezondheid. De gezondheid van de patiënt is dus nog steeds gebaat bij persoonlijke, integrale en continue zorg zoals die van oudsher door de huisarts wordt gegeven.

arts-patiënt relatie consultvoering huisartsgeneeskunde patiëntenparticipatie voorkennis Woudschoten 

Literatuur

 1. Di Blasi Z, Harkness E, Ernst E, Georgiou A, Kleijnen J. Influence of context effects on health outcomes: a systematic review. Lancet 2001;357:757-62.CrossRefGoogle Scholar
 2. Van Dulmen AM, Bensing JM. Contextwerking in de geneeskunde; een programmeringsstudie. Den Haag: RGO, 2000.Google Scholar
 3. Het Woudschotenrapport. Huisarts Wet 1966;9:372-85.Google Scholar
 4. Balint M. The doctor, his patient and the illness. London: Pitman Medical, 1952.Google Scholar
 5. Hadjistavropoulos HD, Craig KD, Hadjistavropoulos T. Cognitive and behavioral responses to illness information: the role of health anxiety. Beh Res Ther 1998;36:149-64.CrossRefGoogle Scholar
 6. Van der Kar A, Van der Grinten R, Meertens R, Knottnerus A, Kok G. Worry: a particular determinant of consultation illuminated. Fam Pract 1992;9:67-75.CrossRefGoogle Scholar
 7. Mainous AG, Baker RB, Love MM, Gray DP, Gill JM. Continuity of care and trust in one's physician: evidence from primary care in the United States and the United Kingdom. Fam Med 2001;33:22-7.Google Scholar
 8. Safran DG, Taira DA, Rogers WH, Kosinski M, Ware JE, Tarlov AR. Linking primary care performance to outcomes of care. J Fam Pract 1998;47:213-20.PubMedGoogle Scholar
 9. Segerstrom SC, Taylor SE, Kemeny ME, Fahey JL. Optimism is associated with mood, coping, and immune change in response to stress. J Pers Soc Psychol 1998;74:1646-55.CrossRefGoogle Scholar
 10. Van Dulmen AM, Fennis JFM, Mokkink HGA, Bleijenberg G. The relationship between complaint-related cognitions in referred patients with irritable bowel syndrome and subsequent health care seeking behaviour in primary care. Fam Pract 1996;13:12-7.CrossRefGoogle Scholar
 11. Anderson LA, Dedrick RF. Development of the trust in physician scale: a measure to assess interpersonal trust in patient-physician relationships. Psychol Reports 1990;67:1091-1100.Google Scholar
 12. Bovbjerg DH, Redd WH, Maier LA, Holland JC, Lesko LM, Niedzwiecki D, et al. Anticipatory immune suppression and nausea in women receiving cyclic chemotherapy for ovarian cancer. J Cons Clin Psychol 1990;58:153-7.CrossRefGoogle Scholar
 13. Jewett DL, Phil D, Fein G, Greenberg MH. A double-blind study of symptom provocation to determine food sensitivity. New Engl J Med 1990;323:429-33.CrossRefGoogle Scholar
 14. Kvale G, Hugdahl K, Asbjørnsen, Rosengren B, Lote K, Nordby H. Anticipatory nausea and vomiting in cancer patients. J Cons Clin psychol 1991;59:894-8.CrossRefGoogle Scholar
 15. Voudoris NJ, Peck CL, Coleman G. Conditioned response models of placebo phenomena: further support. Pain 1989;38:109-16.CrossRefGoogle Scholar
 16. Voudoris NJ, Peck CL, Coleman G. The role of conditioning and verbal expectancy in the placebo response. Pain 1990;43:121-8.CrossRefGoogle Scholar
 17. Bügel PC, Van Everdingen JJE. De placebowerking van taal. TSG 1998;7:403-6.Google Scholar
 18. Galer BS, Schwartz L, Turner JA. Do patient and physician expectations predict response to painrelieving procedures? Clin J Pain 1997;13:348-51.CrossRefGoogle Scholar
 19. Wirth DP. The significance of belief and expectancy within the spiritual healing encounter. Soc Sci med 1995;41:249-60.CrossRefGoogle Scholar
 20. Mancia G, Parati G, Pomodossi G, Grassi G, Casadei R. Alerting reactions and rise in blood pressure during measurement by physician and by nurse. Hypertension 1987;9:209-15.CrossRefGoogle Scholar
 21. Veerman DP, Van Montfrans GA. Nurse-measured or ambulatory blood pressure in routine hypertension care. J Hypertension 1993;11:287-92.CrossRefGoogle Scholar
 22. The A. Palliatieve behandeling en communicatie; een onderzoek naar het optimisme op herstel van longkankerpatiënten. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.Google Scholar
 23. Cacioppo JT, Rourke PA, Marshall-Goodell BS, Tassinary LG, Baron RS. Rudimentary physiological effects of mere observation. Psychophysiology 1990;27:177-86.CrossRefGoogle Scholar
 24. Pennebaker JW, Susman JR. Disclosure of traumas and psychosomatic processes. Soc Sci Med 1988;26:327-32.CrossRefGoogle Scholar
 25. Orth JE, Stiles WB, Scherwitz L, Hennrikus D, Vallbona C. Patient exposition and provider explanation in routine interviews and hypertensive patients' blood pressure control. Health Psychol 1987;6:29-42.CrossRefGoogle Scholar
 26. Kaplan SH, Greenfield S, Ware JE. Assessing the effects of physician-patient interactions on the outcomes of chronic disease. Med Care 1989;27:S110-27.CrossRefGoogle Scholar
 27. Pennebaker JW. Confession, inhibition, and disease. Adv Exp Soc Psychol 1989;22:211-44.Google Scholar
 28. Esterling BA, Antoni MH, Kumar M, Schneiderman N. Emotional repression, stress disclosure responses, and Epstein-Barr viral capsid antigen titers. Psychosom Med 1990;52:397-410.CrossRefGoogle Scholar
 29. Esterling BA, Antoni MH, Fletcher MA, Margulies S, Schneiderman N. Emotional disclosure through writing or speaking modulates latent Epstein-Barr virus antibody titers. J Cons Clin Psychol 1994;62:130-40.CrossRefGoogle Scholar
 30. Kelley JE, Lumley MA, Leisen JCC. Health effects of emotional disclosure in rheumatoid arthritis patients. Health Psychol 1997;16:331-40.CrossRefGoogle Scholar
 31. Suchman AL, Markakis K, Beckman HB, Frankel R. A model of empathic communication in the medical interview. JAMA 1997;277:678-82.CrossRefGoogle Scholar
 32. La Monica EL, Wolf RM, Madea AR, Oberst MT. Empathy and nursing care outcomes. Schol Inq Nurs Pract: Int J 1987;1:197-213.Google Scholar
 33. Weiss SJ. Effects of differential touch on nervous system arousal of patients recovering from cardiac disease. Heart Lung 1990;19:474-80.PubMedGoogle Scholar
 34. Hwang SL, Chang Y, Ko WJ, Lee MB. Stress-reducing effect of physicians's taperecorded support on cardiac surgical patients in the intensive care unit. J Formos Med Assoc 1998;97:191-6.PubMedGoogle Scholar
 35. Van der Kar A, Knottnerus A, Meertens R, Dubois V, Kok G. Why dopatients consult the general practitioner? Determinants of their decision. Br J Gen Pract 1992;42:313-6.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 36. Hall JA, Irish JT, Roter DL, Ehrlich CM, Miller LH. Gender in medical encounters. An analysis of physician and patient communication in a primary care setting. Health Psychol 1994;13:384-92.CrossRefGoogle Scholar
 37. Brody H, Waters DB. Diagnosis is treatment. J Fam Pract 1980;10:445-9.PubMedGoogle Scholar
 38. Newcomer JW, Selke G, Melson AK, Hershey T, Craft S, Richards K,Alderson AL. Decreased memory performance in healthy humans induced by stress-level cortisol treatment. Arch Gen Psychiatry 1999;56:527-33.CrossRefGoogle Scholar
 39. Rutter DR, Iconomou G, Quine L. Doctor-patient communication and outcome in cancer patients: an intervention. Psychol Hlth 1996;12:57-71.CrossRefGoogle Scholar
 40. Van der Horst H, De Vries H. Van persoonlijke, integrale en continue zorg naar medisch maatwerk. Huisarts Wet 2001;44:226-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations