Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 188–193 | Cite as

Welke gezondheidsproblemen zien huisartsen in opleiding?

Diagnosen uit het elektronisch medisch dossier vergeleken met de eindtermen van de beroepsopleiding
 • M Vintges
 • H C van Weert
 • E van der Wiele
 • J Mohrs
 • H J Brouwer
 • L Wigersma
Onderzoek
elektronisch medisch dossier huisartsopleiding medisch dossier opleiding 

Abstract Vintges M, Van Weert HC, Van der Wiele E, Mohrs J, Brouwer HJ, Wigersma L. Welke gezondheidsproblemen zien huisartsen in opleiding? Diagnosen uit het elektronisch medisch dossier vergeleken met de eindtermen van de beroepsopleiding. Huisarts Wet 2001;44(11): 485-9.

Doel In het rapport Eindtermen huisartsopleiding 2000 worden de gezondheidsproblemen beschreven waarmee huisartsen aan het einde van hun huisartsopleiding bekend moeten zijn. Een kwantitatieve onderbouwing ontbreekt. Het doel van dit onderzoek is om via het HIS na te gaan hoeveel en welk soort patiëntencontacten huisartsen in opleiding (haio’s) hebben gedurende hun stagejaren in de huisartspraktijk.

Methode De diagnosen van de reguliere consulten en visites die gedurende acht maanden verricht werden door acht haio’s en hun opleiders werden uit het HIS geëxtraheerd, waarbij het ging om de ICPC-code van de E-regels van deelcontacten. De resultaten werden omgerekend naar een periode van twee volledige stagejaren.

Resultaten De database bevatte ruim 25.000 ICPC-gecodeerde diagnosen. De haio’s hadden gemiddeld bij 42% van de 122 gezondheidsproblemen uit het Eindtermenrapport minder dan vijf deelcontacten in de twee stagejaren tezamen. Als de in het rapport gehanteerde ruime definiëring van de gezondheidsproblemen werd gebruikt waarbij ook de verwante klachten en ziekten werden geïncludeerd, dan was dat bij 14% van de gezondheidsproblemen het geval. De complete tabel van de aandoeningen uit het Eindtermenrapport met van elk de aantallen deelcontacten is in te zien via de website https://doi.org/www.artsennet/henw.nl.

Conclusie Het bleek mogelijk om met behulp van de routinematig in het EMD geregistreerde gegevens inzicht te krijgen in de aard en kwantiteit van patiëntencontacten van haio’s. Deze gegevens zouden een rol kunnen vervullen bij de sturing van haio’s in hun praktisch leerproces en bij de karakterisering van huisartspraktijken ten behoeve van de opleiding.

Notes

Literatuur

 1. Tan LHC, Kramer AWM, Jansen JJM, Düsman H. Landelijke evaluatie van de driejarige huisartsopleiding: de ontwikkeling van de competentie van huisartsen-in-opleiding. Huisarts Wet 2000;43(11):415-9.Google Scholar
 2. Van Berkestijn LGM, Wigersma L, Giesen P, Stalman W. Eindtermen Huisartsopleiding gereed. Medisch Contact 2000;(55):1234-6.Google Scholar
 3. Van Berkestijn LGM, Giesen P, Wigersma L. Eindtermen-Huisartsopleiding 2000. Raad van de Huisartsopleiding. Utrecht: NHG/LHV.Google Scholar
 4. Brouwer HJ, Vintges MMQ. Hoe goed is onze probleemlijst? Hypertensieregistratie nader bekeken. Huisarts Wet 2000;43(3):111-4.Google Scholar
 5. HAG net AMC; Afspraken, codeerinstructies, opzet en achtergronden. Interne uitgave Huisartsgeneeskundig Netwerk AMC, 1-10-1998.Google Scholar
 6. Witzke DB, Koff NA, McGeagh AM, Skinner PD. Developing a computer-based system to document and report students’ clinical patient encounters. Acad Med 1990;65(7):440-1.CrossRefGoogle Scholar
 7. Neal RD, Heywood PL, Morley S. Real world data-retrieval and validation of consultation data from four general practices. Fam Pract 1996;13(5):455-61.CrossRefGoogle Scholar
 8. Mulloy JV, Leuschen M, Rowe BH. Computer-based patient encounter tracking. Development of a system for family medicine residents. Can Fam Physician 1995;41:1742-51.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • M Vintges
  • 1
 • H C van Weert
 • E van der Wiele
 • J Mohrs
 • H J Brouwer
 • L Wigersma
 1. 1.

Personalised recommendations