Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 184–187 | Cite as

Wel of geen griepprik?

Verschillen tussen allochtone en autochtone ouderen
 • I Kulu-GlasgowEmail author
 • M G Weide
 • D H De Bakker
 • G A Van Essen
Onderzoek
 • 88 Downloads
allochtonen buitenlanders griep ouderen vaccinatie 

Abstract Kulu-Glasgow I, Weide MG, De Bakker DH, Van Essen GA. Wel of geen griepprik? Verschillen tussen allochtone en autochtone ouderen. Huisarts Wet 2001;44(11): 481-4.

Doel Nagaan of er verschillen zijn in de redenen van allochtone en autochtone ouderen om zich niet te laten vaccineren tegen influenza, in kennis van en in attitude tegenover influenza en influenzavaccinatie.

Methode Face-to-face interviews met 8 Turkse, 12 Marokkaanse, 18 Surinaamse en 38 autochtone 55-plussers. Deze ouderen kwamen naar oordeel van hun huisarts in aanmerking voor een vaccinatie vanwege een chronische aandoening of hun leeftijd, maar waren niet gevaccineerd.

Resultaten Voor allochtone ouderen zijn organisatorische redenen rondom de vaccinatiecampagne de belangrijkste om zich niet te laten vaccineren, terwijl het voor autochtone ouderen een kwestie van attitude tegenover influenza en influenzavaccinatie is. Allochtone ouderen beschouwen griep als een ernstige ziekte in tegenstelling tot hun Nederlandse leeftijdgenoten. De bereidheid om zich in de volgende campagne te laten vaccineren is ook groter onder allochtone ouderen.

Beschouwing Het blijkt dat – cultureel bepaalde – attitudes tegenover influenza ook de bereidheid beïnvloeden om zich te laten vaccineren.

Notes

Literatuur

 1. Bakker ESJ, Könst M. De deelname van buitenlandse vrouwen aan bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Utrecht: OKU, 1989.Google Scholar
 2. Hirasing RA, Verrips GH, Burgmeijer RJF, Verloove-Van Horick SP. Onvoldoende deelname aan preventieprogramma's voor zuigelingen door Turkse, Marokkaanse, Chinese en Vietnamese ouders in grote steden. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:2726-30.PubMedGoogle Scholar
 3. Van der Wal MF, Diepenmaat ACM, Pauw-Plomp H, Reijneveld SA. Verschillen tussen volledig en onvolledig gevaccineerde kinderen naar etnische afkomst. Tijdschr Soc Gezondh 1996;74:397-402.Google Scholar
 4. Kulu-Glasgow I, Weide MG, De Bakker DH, Tacken M, Tiersma W. Influenzavaccinatie onder allochtone en autochtone ouderen: aanpak en bereik. Influenzavaccinatie onder allochtone en autochtone ouderen. Utrecht: Nivel, 2000.Google Scholar
 5. El Fakiri F, Kulu-Glasgow I, Weide MG, Foets M. Kraamzorg in allochtone gezinnen. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom/LCVV, 1999.Google Scholar
 6. Andersen RM. Revisiting the behavioral model and access to medical care: does it matter? Journal of Health and Social Behaviour 1995;36:1-10.CrossRefGoogle Scholar
 7. NWO/ZON. Onderzoeksprogramma Cultuur en Gezondheid. Den Haag: NWO/ZON, 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • I Kulu-Glasgow
  • 1
  Email author
 • M G Weide
 • D H De Bakker
 • G A Van Essen
 1. 1.

Personalised recommendations